Tuyển dụng
Tuyển dụng trưởng phòng phân phối, phát triển dự án

10.000.000 - 15.000.000|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng|Ngày đăng: 26 - 09 - 2018

Tuyển dụng nhân viên bán hàng T9/2018

8.000.000 - 15.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 26 - 09 - 2018

Tuyển dụng trưởng phòng phân phối, phát triển dự án

Thỏa thuận|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng|Ngày đăng: 26 - 09 - 2018

Tuyển dụng nhân viên bán hàng, kinh doanh T8/2018

6.000.000 - 15.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 14 - 08 - 2018

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh tháng 04/2018

6.000.000 - 15.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 10 - 04 - 2018

Tuyển dụng nhân viên hành chính tháng 12/2017

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 05 - 12 - 2017

Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh tháng 12/2017

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 10 - 04 - 2018

Tuyển dụng nhân viên bán hàng tháng 11/2017

7.000.000 - 15.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 16 - 11 - 2017

Tuyển dụng nhân viên bán hàng tháng 8/2017

7 - 15|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 23 - 08 - 2017

Tuyển dụng nhân viên tháng 6/2017

6.000.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 08 - 08 - 2017

Thong ke