Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn Nam Cường

Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn Nam Cường

09:16 10/12/2016

Công trình Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn Nam Cường – Khu ĐT mới Dương Nội

              Thời gian:                        Năm 2011

              Giá trị hợp đồng:             612.000.000 VNĐ

              Sản phẩm cung cấp:        Rèm cuốn văn phòng, rèm sáo gỗ.

 

Thong ke