Du thuyền siêu sang Âu Cơ

10/12/2016

Du thuyền siêu sang Âu Cơ thi công tháng 3/2012 và đi vào hoạt động ngày 24/04/2012 Tổng giá trị toàn hợp đồng : Du thuyền Âu Cơ 1 và Âu Cơ 2 trị giá 800 triệu được ký chính thức với chủ đầu tư

Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn Nam Cường

10/12/2016

Công trình Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn Nam Cường – Khu ĐT mới Dương Nội

Hội An Resort - Đà Nẵng

10/12/2016

Thời gian: Năm 2011

Giá trị hợp đồng: 323.000.000 VNĐ

Sản phẩm cung cấp: Rèm cuốn, rèm phòng tắm

Tàu du lịch Bhaya

10/12/2016

Du thuyền siêu sang Âu Cơ thi công tháng 3/2012 và đi vào hoạt động ngày 24/04/2012 Tổng giá trị toàn hợp đồng : Du thuyền Âu Cơ 1 và Âu Cơ 2 trị giá 800 triệu được ký chính thức với chủ đầu tư

Thong ke